Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Rekrutacja 2022/2023