Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Robotyka luty gr V

Robotyka styczeń gr V

Świąteczny czas gr II

Światowy dzień uśmiechu

Święta majowe gr III