Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Projekt kultura gr III

Projekt kultura gr V

Projekt pacynki gr V

Przedszkolne urodziny gr V

Robotyka gr IV