Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Poznajemy zawód lekarza gr I

Prawa dziecka gr III

Prawa dziecka gr IV

Produkty ekologiczne

Projekt kultura