Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Pluszowy miś gr IV

Powitanie wiosny gr I

Powitanie wiosny gr III

Pożegnanie przedszkola gr IV

Pożegnanie zimy gr II