Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Pierwsze dni w przedszkolu

Pierwszy dzień wiosny gr V

Piłka nożna gr IV

Pluszowy miś gr I

Pluszowy miś gr III