Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Majówka gr V

Mali ogrodnicy gr II

Mikołajki gr I

Mikołajki gr II

Mikołajki gr III