Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Konkurs wielkanocny gr I

Konkurs wielkanocny gr III

Konkurs wielkanocny gr V

Kulki gr IV

Listy do Mikołaja gr II