Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Kolorowe dźwięki gr I

Koncert gr IV

Konkurs matematyczny gr V

KONKURS PLASTYCZNY gr IV

Konkurs plastyczny gr V