Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Andrzejki gr IV

Andrzejki gr V

Bal karnawałowy gr I

Bal karnawałowy gr III

Bal karnawałowy gr IV