Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Dzień dyni gr III

Dzień dziecka gr I

Dzień dziecka gr II

Dzień dziecka gr III

Dzień dziecka gr IV