Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Urodziny Izy gr V

Walentynki gr II

Walentynki gr IV

Walentynki gr V

Warsztaty kulinarne gr I