Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Święto Niepodległości gr II

Tydzień życzliwości gr IV

Ulubiona zabawka gr I

Urodziny gr V

Urodziny gr V