Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Bezpieczna droga

Budujemy miasto gr II

Dzień Babci i Dziadka grIV

Dzień Chłopaka

Dzień chłopaka gr III