Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Robotyka

powrót