Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Uczymy się czytać i samodzielnie tworzymy książeczki

Powrót