Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

20 LISTOPADA - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

Janusz Korczak już blisko sto lat temu napisał: „Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie”.   
Każdemu dziecku przysługują prawa dziecka, tak jak każdemu dorosłemu przysługują prawa człowieka. Praw tych nikt nie może dziecko pozbawić. Zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 
20 listopada dzieci z naszej grupy poznawały swoje prawa: 
#osobiste (m.in. prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej; prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania; prawo do wyrażania własnych poglądów) 
#socjalne (m.in. prawo do ochrony zdrowia; prawo do wypoczynku i czasu wolnego) 
#kulturalne (prawo do nauki; prawo do korzystania z dóbr kultury; prawo do informacji; prawo do znajomości swoich praw).

Powrót