Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Skąd się biorą produkty ekologiczne

Nasza grupa rozpoczęła udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Skąd się biorą produkty ekologiczne” skierowanym dla przedszkoli, opracowanym wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Przedszkolaki zaczęły przygodę od obejrzenia filmu edukacyjnego. Dzieci wykonały już m.in. piramidę zdrowego żywienia i trybu życia, poznały znak jakim oznaczone są produkty ekologiczne… Dzieci bardzo chętnie biorą udział w projekcie.

Powrót