Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

6.

XXV międzyprzedszkolny konkurs „Przyroda i ja”

11.10.2023