Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

11 listopad gr IV

11 Listopada gr I

11 listopada gr V

Andrzejki gr I

Andrzejki gr III