Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Projekt -  „OD ZIARENKA, DO STOŁU”

W ramach projektu „Od ziarenka do stołu”, realizowanego z programu „Dwujęzyczne dzieci”, założyliśmy w sali zielony ogródek: hodowlę fasoli, cebuli, rzeżuchy. Dzieci poznały nasiona tych roślin - określały ich kolor, kształt; narzędzia do pracy w ogródku; etapy podczas sadzenia roślin. Dowiedziały się jakie warunki muszą być spełnione, aby roślina rosła oraz jak należy o nie dbać. Poznały wybrane słowa w języku angielskim związane z tematem, które utrwalane były podczas zajęć, zabaw dydaktycznych i ruchowych. Codziennie obserwowaliśmy w kąciku posadzone rośliny, podlewaliśmy je, a także stworzyliśmy dziennik obserwacji wzrostu fasoli. Realizacja tego projektu pozwoliła na osiągnięcie celów edukacyjnych i wychowawczych, a także na wykształcenie pewnych umiejętności takich jak: 
• poznanie słownictwa (prostych pojęć i czynności związanych z uprawą roślin) w języku angielskim
• rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych, 
• rozwijanie współpracy.
Tego typu działania, z pewnością pozytywnie wpłyną na dalszy rozwój dzieci.

powrót