Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Rodzice z dziećmi z grupy TYGRYSKÓW wykonały kukiełki i pacynki. Dzieci bawiły się w teatr, zabawa sprawiała wiele radości. Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój, podobnie jak zabawa i książka. Zabawy teatralne uaktywniają fantazję dziecka, a także marzenia i zainteresowania. Opierają się przede wszystkim na zabawie. W trakcie zabawy dzieci pracują nad umacnianiem wiary w siebie sprawdzają i rozwijają swoje umiejętności: autorskie, wokalne, a także organizacyjne. Inscenizacje uczą współpracy w zespole, odpowiedzialności, tolerancji, kształtują ogromne więzi emocjonalne między członkami zespołu. 

Powrót