Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

W dniu 19.10 2021r. dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w akcji nasadzania drzew w ramach projektu pt. „Ochrona różnorodności biologicznej w Brzegu poprzez działania edukacyjno-informacyjne” współfinansowanego z RPO województwa opolskiego na lata 2014 – 2020. Przedszkolaki w owocowych opaskach na głowie symbolizujących drzewa owocowe tj. śliwa, jabłoń i grusza ruszyły do ogrodu przedszkolnego, aby wspólnie zasadzić drzewa. Tego dnia dzieci zostały zapoznane z różnymi gatunkami drzew, poznały ich budowę, rolę w życiu człowieka i przyrody oraz wzięły udział w wielu zabawach ruchowych. Całemu wydarzeniu przyświecało hasło: „Drzewa sadzimy-zdrowiej żyjemy”.

Powrót