Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Akcja Sprzątania Świata- Polska

W piątek 17 września Biedronki brały udział w 28 Akcji Sprzątanie Świata- Polska. Pogoda nie pozwoliła wyjść w teren ale  zachowanie  czystości w tym dniu było głównym tematem rozmów i działań w grupie. Segregacja śmieci i jej cele oraz recykling to pojęcia dobrze znane wszystkim Biedronkom. * 
W ramach Akcji Sprzątania Świata w dniu  23.09.2021r.   przedszkolaki zaopatrzeni w jednorazowe rękawiczki, worki na śmieci wyruszyli spod budynku przedszkola i zajęli się oczyszczaniem przydzielonego im terenu.

Powrót