Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

„Przedszkolne Urodziny”

Powrót