Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Wycieczka do Opola

Powrót