Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Jesienne dni owocowo warzywne w naszej grupie

Powrót