Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Projekt „Z kulturą mi do twarzy”

Nasza grupa bierze udział w projekcie pt. „Z kulturą mi do twarzy”. Dzieci wykonały już dwa zadania z projektu”. Pierwsze - „Bez barier”- obejrzeliśmy film edukacyjny i przeprowadziliśmy rozmowę na temat osób niepełnosprawnych. Drugie- „Z kulturą przy stole”- również obejrzeliśmy film edukacyjny oraz odbyliśmy pogadankę na temat zasad właściwego zachowania się przy stole.

powrót do wydarzeń