Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Dzień rodziny

powrót