Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Wyjście do Państwowej Szkoły Muzycznej

powrót