Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Od ziarenka do bochenka

powrót