Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Bezpieczne ferie - warsztaty plastyczne

powrót