Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Dzień Chłopaka w naszej grupie

POWRÓT