Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Mikołajki

Właśnie dzisiaj 6 grudnia w naszym przedszkolu wszyscy przenieśliśmy się w ,,bajkowy świat”. Od rana w przedszkolu panował gwar i radość, dzieci z wielką niecierpliwością oczekiwały na przyjście niezwykłego gościa – Św. Mikołaja! To był naprawdę niezwykły gość, który obdarował prezentami wszystkie dzieci.

Powrót