Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Teatrzyk „Wróbelek Elemelek”

Powrót