Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Wycieczka do Centrum Nauki i Eksperymentu w Opolu

W 21.09.2021r. dzieci 4,5 i 6 latki z Przedszkola Publicznego nr 8 w Brzegu wybrały się na autokarową wycieczkę w ramach projektu DWUJĘZYCZNA OPOLSZCZYZNA do Zaczarowanego Świata - do Centrum Nauki i Eksperymentu w Opolu.   
Dzieci mogły wziąć udział w warsztatach naukowych, gdzie mogły zwiedzić 4 tematyczne sale. 
W pierwszej sali uczestnicy wycieczki poznali jak zbudowane jest ciało człowieka, oko oraz jego mózg. 
W drugiej sali dzieci wzbogaciły swoją wiedzę o mieszkańcach różnych kontynentów.  Grupa z zainteresowaniem poznawała budowle w jakich żyją ludzie na całym kontynencie. Największą radością dla dzieci była jednak możliwość ułożenie swoich budowli z drewnianych klocków oraz możliwość grania na bębnach afrykańskich i  na tradycyjnym plemiennym kiju deszczowym. 
W trzeciej sali na początek dzieci dowiedziały się z prezentacji multimedialnej o procesie zapylania roślin. Podczas pogadanki grupa dowiedziała się, jak ważne znaczenie dla człowieka mają pszczoły. Dzieci mogły przez mikroskop z bliska przyjrzeć się owadom, które zamieszkują łąkę. 
W ostatniej sali dzieci dowiedziały się wielu ciekawych wiadomości na temat wody oraz jej zastosowania w przyrodzie. Dzieci zostały wprowadzone w świat ekologii, wzajemnych powiązań pomiędzy światem roślin, zwierząt a światem ludzi. 
Wizyta w Zaczarowanym Świecie na długo zostanie w pamięci przedszkolaków. Był to dla nich dzień pełen wrażeń jak również był wspaniałą okazją do nabywania wiedzy, nowych doświadczeń oraz poznawania świata.

Powrót