Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Pierwsze dni w przedszkolu

Powrót