Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Żegnamy zimę, witamy wiosnę!

"Marzanno, Marzanno uciekaj prosimy, 
nie chcemy już więcej żadnych śladów zimy! 
Niech odejdą z Tobą mrozy oraz chłody, 
o powrocie zimy nie może być mowy!"  

Tymi słowami "Biedronki" pożegnały zimę i powitały wiosnę. Marzanna uciekła, a dzieci posadziły kwiaty i zioła do wiosennego kącika.

powrót