Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Dzień dyni u Żabek.

Powrót