Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

PROJEKT „Z KULTURĄ MI DO TWARZY”

Nasza grupa bierze udział w projekcie pt. 
„Z kulturą mi do twarzy”. Dzieci wykonały pierwsze zadanie z projektu „Kodeks dobrego zachowania”- dzięki, któremu powinno być miło i bezpiecznie. Przedszkolaki omówiły i wybrały z wielu przygotowanych ilustracji te, które promują kulturalne zachowanie. Kodeks został umieszczony w widocznym miejscu w sali, tak, aby w każdej chwili można sobie było przypomnieć ustalone zasady.

Powrót