Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Powitanie wiosny

Po długiej zimie, z największym utęsknieniem witamy nową porę roku – wiosnę. W cieple wiosennego słonka przeszliśmy barwnym korowodem z Marzanna.

powrót