Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Zabawy teatralne

powrót