Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Spektakl teatralny „Wróbelek Elemelek” dostarczył nam moc wrażeń i radości. Utrwaliliśmy również, poprzez zabawę, zasady bezpiecznego poruszania się w drodze do przedszkola.

Powrót