Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

21 września 2021r. przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do pracowni Zaczarowanego Świata RCRE w Opolu, zorganizowanej w ramach projektu „Dwujęzyczna Opolszczyzna”. Na miejscu dzieci wzięły udział w następujących zajęciach edukacyjnych: Świat w powiększeniu, Tajemnice światła, Szlak Zaczarowanego Świata oraz Mali obywatele planety Ziemia. Był to dla nich dzień pełen wrażeń jak i również okazja do nabywania nowych doświadczeń i wiedzy.

Powrót