Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Żegnamy zimę, witamy wiosnę

powrót