Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Jesienne prace plastyczne

Powrót