Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Pożegnanie zimy

W poniedziałek 22.03 br. nasza grupa pożegnała zimę i powitała wiosnę. Barwnym korowodem w pobliżu naszego przedszkola przemaszerowaliśmy z Marzanną. Przegoniliśmy zimę głośnym graniem dzwoneczków i okrzykami "Precz zimo zła". Teraz na pewno przyjdzie ciepła wiosna.

Powrót