Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Opłatę za przedszkole proszę przekazywać na konto: 
10 1090  2141  0000 0001 3533  0142  
Opłaty za świadczenia przedszkola reguluje Uchwała Nr XXXI/183/12 Rady Miejskiej 
w Brzegu z  dnia 7 września 2012r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg.


W godzinach realizacji podstawy programowej tj. 9:00 - 14:00 dziecko uczęszcza do przedszkola bezpłatnie.
Za każdą rozpoczętą godzinę zajęć prowadzonych przed godz. 9.00 i po godz. 14.00 opłata wynosi - 1,14 zł 
(od 1 listopada  2022r.).

Od 01 stycznia 2023r. 
dzienna stawka za wyżywienie wynosi: 
10 zł