Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Informacja dla rodziców

REKRUTACJA DOTYCZY DZIECI RODZICÓW, KTÓRZY NIE MOGĄ ZAPEWNIĆ IM OPIEKI,
ZE WZGLĘDU NA WYKONYWANĄ PRACĘ ZAWODOWĄ.

Podstawa prawna: § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U. z 2019r. poz. 502)

Termin składania: od 15 maja 2023r. do 26 maja 2023r.
WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA w okresie wakacyjnym 20222/2023 do pobrania 
i składania w przedszkolu macierzystym.

UWAGA: Wszystkie przedszkola w okresie wakacji czynne są 1 miesiąc zgodnie 
z arkuszami organizacyjnymi na rok szkolny 2022/2023.

Przedszkola pełniące dyżur w miesiącu LIPIEC:

- Przedszkole Publiczne nr 1
ul. Jana Pawła II 7
- Przedszkole Publiczne nr 4
ul. Chrobrego 37
- Przedszkole Publiczne nr 5
ul. Monte Cassino 1
- Przedszkole Publiczne nr 6
ul. Wysoka 1
- Przedszkole Publiczne nr 1O
ul. Ks. Makarskiego 5

Przedszkola pełniące dyżur w miesiącu SIERPIEŃ:

- Przedszkole Publiczne nr 2
ul. Ofiar Katynia 9
- Przedszkole Publiczne nr 3
ul. Zielona 23
- Przedszkole Publiczne nr 7 
ul. Gaj 1
- Przedszkole Publiczne nr 8
ul. Towarowa 2
- Przedszkole Publiczne nr 11
ul. Spacerowa 11

karta wakacyjna na miesiąc lipiec karta wakacyjna na miesiąc sierpień