Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

SPOTKANIE ZE STRAŻAKIEM

Dnia 28 marca nasze przedszkole odwiedził strażak 
Pan Marcin Garnczarczyk
z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Brzegu. W trakcie spotkania zaznajomił dzieci 
z ciekawostkami związanymi 
z pracą zawodową. Dzieci dowiedziały się, iż praca strażaków nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas wypadków samochodowych czy pomocy w zdejmowaniu kotów z drzew. Pan strażak wspomniał również, 
że bardzo niebezpieczne jest wypalanie traw na wiosnę, ponieważ zagraża to zdrowiu 
i życiu ludzi oraz zwierząt. Dzieci utrwaliły sobie numery alarmowe oraz w jakich okolicznościach ich używać. Spotkanie zakończyło się pamiątkowymi zdjęciami 
oraz wręczeniem podziękowania przez burmistrza przedszkola.